Radon

https://www.youtube.com/watch?v=WhW4Y_TZuKw&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=EBSTvideoRadon er en usynlig radioaktiv ædelgas, som hverken kan smages eller lugtes.
Radon tegner sig for omkring halvdelen af den stråling vi udsættes for dagligt.
I mindre doser er strålingen uskadelig, men eksponeres man for en større mængde dagligt, kan dette være medvirkende til alvorlige helbredsproblemer.

Hvor kommer Radon fra?

Jord og klipper indeholder naturligt små mængder uran. Når dette element forfalder dannes der radon, som derefter stiger op til overfladen. Når Radon siver op af undergrunden kan det ophobes i dårligt ventilerede bygninger, hvorpå mængden ofte stiger til et sundhedsskadeligt niveau.
Forekomsten af radon i undergrundet er meget forskellig afhængig af hvor i landet man bor, men radon kan også komme fra jordbaserede byggematerialer såsom beton og tegl.
Drikkevand og naturgas indeholder også små mængder radon, men disse forekomster har i praksis ingen betydning for radon niveauerne i danske boliger.

Hvordan Radon kommer ind i huset.

 1. Konstruktion fejl
 2. Revner i gulve
 3. Hulrum i vægge
 4. Vandrør der ikke slutter tæt
 5. Revner i flisegulv
 6. Revner i vægge
 7. Vandforsyning

To nabohuse kan sagtens have varierende niveauer af radon. 

Typiske radonniveauer i og omkring danske boliger er:

 • Udendørs: 5 Bq/m³
 • Gennemsnit flerfamiliehuse: 18 Bq/m³
 • Gennemsnit enfamiliehuse: 77 Bq/m³
 • Jordluften under boligen: 50.000 Bq/m³


Hvor farlig er Radon?

Ifølge Verdenssundheds-organisationen (WHO) er radon den næststørste medvirkende årsag til lungekræft (efter aktiv rygning).

Det er anslået, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9 % af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark, det svarer til omkring 300 tilfælde pr. år.

I de fleste af disse tilfælde er de ramte rygere.

Risikoen ved radonudsættelse er cirka 25 gange større for personer der ryger end for personer, som aldrig har røget.

Radonniveauet i Danmark 

Radonkortet viser, hvor mange procent af de enkelte kommuners enfamiliehuse, som i 2001 blev vuderet til at have en radonkoncentration over 200 Bq/m .

Kortet følger således de gamle kommunegrænser fra før 2007.

Radonkoncentrationen svinger meget efter hvor man bor.

Se radonniveauet hvor du bor, ved at klikke på kortet.

( obs. Siden åbnes i et nyt vindue )Radonniveauet i min bolig?

En radonmåler der kan måle radonniveau i hjemmet.

Da måleren kører konstant kan du både få viden om det nuværende niveau af radon samt få en måling af radon over længere tid.

Køb en radonmåler her: 

Airthings radonmåler >

Hvordan reduceres radon? 

VENTILATION

Ventilation kan være mange ting f.eks. daglig udluftning i boligen. Denne udgave af ventilation er desværre også ensbetydende med varmetab.

Varmetabet kan dog stort set undgås, hvis du benytter et ventilationsanlæg, hvor den varme luft, der forlader boligen, opvarmer den køligere, friske luft udefra, som skal erstatte den.

En ventilationsløsning kan også anvendes til reduktion af formaldehydkoncentration eller for at afhjælpe fugtproblemer.

Hos Billig Ventilation tilbyder vi også komplette ventilation pakkeløsninger hvor alt er inkluderet.

Få tilsendt et uforpligtende tilbud på en ventilation pakkeløsning >